Välkommen till Almis hemtjänst Vallentuna

Omsorg och stöd i ditt hem.

Home care

Vår Vision

Med vår långa erfarenhet och gedigna kunskap inom äldreomsorg erbjuder vi god omvårdnad, omfattande service och stöd i din vardag. Vårt mål är att skapa trygghet i din hemmiljö och möjliggöra för dig att bo kvar hemma.

Omvårdnad

Vi erbjuder skräddarsydd omvårdnad som tar hänsyn till din kultur, tro och livsåskådning, för att du ska få det stöd du behöver. Genom att begränsa antalet personer som hjälper dig strävar vi efter att skapa en kontinuerlig och trygg vårdupplevelse.

Service

Vi underlättar din vardag med tjänster som städning, tvätt, matlagning och inköp.

Ledsagning

Vi erbjuder ledsagning för att du ska kunna delta i sociala aktiviteter och sammanhang.

Larm

Vi tillhandahåller larmtjänster för att du ska känna dig extra trygg och säker hemma.

Fast omsorgskontakt

Steg 1: Planering

Din omsorgskontakt hjälper dig med planeringen av de insatser som beviljats och upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig.

Steg 2: Kommunikation

Omsorgskontakten fungerar som din länk till vårt övriga team och följer upp eventuella förändringar i ditt behov av vård.

Steg 3: Kontakt

Omsorgskontakten är även tillgänglig för att vidarebefordra dina synpunkter och klagomål till verksamhetschefen samt hålla kontakt med dina närstående vid behov.

contact care

Personal

Upptäck vår personal och deras kvalifikationer.

Kvalificerad Personal

Vårt team består av kvalificerad personal med relevant utbildning inom hemtjänst. Inom teamet finns även en Sylvia syster för att garantera högsta möjliga vårdkvalitet. Vårt team är flexibelt och lyhörda.

Vanliga Frågor

Vad gör Almis Hemtjänst unikt?

Genom vår personcentrerade vård, erfaren personal och helhetssyn erbjuder vi en trygg och kvalitativ tjänst.

Hur planeras tjänsterna?

Vi arbetar nära dig som vårdtagare för att anpassa tjänsterna efter dina behov, med en genomtänkt plan för hur insatserna ska genomföras.

Vilken utbildning har personalen?

All vår personal har adekvat utbildning inom vård och omsorg. Vårt team inkluderar även specialutbildade sjuksköterskor för att tillgodose ett brett spektrum av behov.

Hur kan jag kontakta Almis Hemtjänst?

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller besöka oss personligen. Vi är här för att svara på dina frågor och diskutera dina behov.

Är tjänsterna tillgängliga under helger?

Ja, våra tjänster är tillgängliga alla dagar i veckan, från 7:00 till 22:00, för att säkerställa att du får det stöd du behöver, när du behöver det.

Kontakta Oss

Verksamhetschef Victoria

+46 735 42 23 61

Kontoret

+46 735 42 27 98

Adress

Tellusvägen 43 2TR, 186 36 Vallentuna