· nyheter · 1 min read

Nyheter inom hemtjänsten från Vallentuna kommun

Vallentuna kommun har tagit viktiga steg för att ytterligare förbättra hemtjänsten för dess invånare. Med introduktionen av digitala trygghetslås och en ökad fokusering på individanpassad vård, stärker kommunen tryggheten och tillgängligheten till tjänsterna.

Senaste Uppdateringar

Digitala Trygghetslås

  • Syfte: Förbättrar tillgängligheten för hemtjänstpersonal och ökar tryggheten för brukare.
  • Genomförande: Cirka 700 lås planerades att installeras under våren 2021.

Överflytt av Hemtjänstkunder

  • Bakgrund: Efter konkursen hos Camillas Hemtjänst tog kommunen över ansvaret för berörda kunder.
  • Åtgärd: Kommunen arbetade för en smidig övergång till kommunal hemtjänst.

Vikten av Förbättringar

Dessa förändringar bidrar till en högre livskvalitet för äldre och personer i behov av stöd, genom att:

  • Erbjuda snabbare och säkrare tillgång till vård.
  • Anpassa vårdinsatser baserat på individens unika behov.

Mer information om dessa tjänster finns på Vallentuna kommuns officiella webbplats.

Back to Blog

Related Posts

View All Posts »