Om Oss

Verksamhetsidé

Vi vänder oss till Dig som har beviljats hemtjänst av din kommun. Du som oberoende av ålder, handikapp och sjukdom behöver hjälp och stöd i Din vardag och för att Du ska kunna bo kvar hemma så länge som Du önskar.

Vi på Almis hemtjänst arbetar för att Du inte ska behöva möta så många personer, genom att direkt tilldela dig en kontaktperson, kontaktpersonen träffar Du kontinuerligt och Du kan vända dig till denne med alla dina frågor och synpunkter. Vi lägger även stor vikt på god omvårdnad och ett gott bemötande.

Trygghet

När du väljer Almis Hemtjänst får du en kontaktperson som du kan vända dig till med dina frågor och/eller synpunkter. Vår strävan är att du ska känna dig trygg med vår personal som besöker dig i ditt hem och med de insatser som utförs.

I enlighet med den Nationella värdegrunden för äldreomsorgen, strävar vi efter att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, och Du avgör vad det innebär för dig.

Vi har god samverkan med kommun, landsting och andra vårdgivare, vilket ökar förutsättningen för att du som kund ska känna dig trygg med oss som utövare.

Självklart tillämpar och följer vi Socialtjänstlagen.

Vi har för dig som har svårt att öppna dörren själv, ett elektroniskt nyckelskåp som garanterar säker förvaring och hantering av nycklarna till ditt hem.

Värdegrund

Vi arbetar i varje kommun utifrån dess värdegrund och/eller lokala värdighetsgarantier.
Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.
I Täby gäller de lokala värdighetsgarantierna som följer

  • Att Du erbjuds ett informationssamtal av den hemtjänstleverantör Du valt.
  • Att Du erbjuds en kontaktperson och en ersättare, och rätten att byta kontaktperson om så önskas.
  • Att Du får planera Dina insatser i en s.k. genomförandeplan, om du så önskar kan du ha en anhörig till stöd.
  • Att den personal som besöker dig har en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med legitimation.
  • Att Du får information av personal som du känner vid försening, förhinder eller förändring av insats
  • Att Du har möjlighet att påverka vem som hjälper dig vid personlig hygien.