Hoppa till innehåll

Verksamhetsidé

Vi vänder oss till dig som har beviljats hemtjänst av din kommun.

Du som oberoende av ålder, handikapp och sjukdom behöver hjälp och stöd i Din vardag och för att Du ska kunna bo kvar hemma så länge som Du önskar.

Vi på Almis hemtjänst arbetar för att du inte ska behöva möta så många personer, genom att direkt tilldela dig en kontaktperson, kontaktpersonen träffar du kontinuerligt.

Du kan vända dig till denne med alla dina frågor och synpunkter. Vi lägger även stor vikt på god omvårdnad och ett gott bemötande.

Trygghet

När du väljer Almis Hemtjänst får du en kontaktperson som du kan vända dig till med dina frågor och/eller synpunkter.

Vår strävan är att du ska känna dig trygg med vår personal som besöker dig i ditt hem och med de insatser som utförs.

Vi har god samverkan med kommun, landsting och andra vårdgivare, vilket ökar förutsättningen för att du som kund ska känna dig trygg med oss som utövare.

I enlighet med den Nationella värdegrunden för äldreomsorgen, strävar vi efter att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, och Du avgör vad det innebär för dig.

Vi har för dig som har svårt att öppna dörren själv, ett elektroniskt nyckelskåp som garanterar säker förvaring och hantering av nycklarna till ditt hem.

Självklart tillämpar och följer vi Socialtjänstlagen.

Värdegrund

Almis Hemtjänst Service AB arbetar efter värdegrunden:
Bemötande, Tillgänglighet, Trygghet, Kontinuitet, Personlig integritet och Medbestämmande

Vad du kan förvänta dig från oss

Att Du erbjuds en kontaktperson och en ersättare, och rätten att byta kontaktperson om så önskas.

Att Du får information av personal som du känner vid försening, förhinder eller förändring av insats

Att Du har möjlighet att påverka vem som hjälper dig vid personlig hygien.

Att Du får planera Dina insatser i en s.k. genomförandeplan, om du så önskar kan du ha en anhörig till stöd.

Att den personal som besöker dig har en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med legitimation.