Hoppa till innehåll

Hur arbetar vi?

Hos Almis Hemtjänst står du som kund i centrum. Det är du som anger hur du vill ha din hjälp utförd och vi försöker möta dina önskemål så långt det är möjligt. Vi hjälper dig med personlig omvårdnad, städ, tvätt, handling och alla andra beviljade insatser.

Kontinuitet

Du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till när du undrar över något. Din kontaktperson försöker besöka dig så ofta som möjligt. Har du flera besök per dag, ser vi till att samma person kommer till dig vid så många besök som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljning.

Språkkunskaper

All vår personal talar, förstår och dokumenterar på god svenska, övriga språkkunskaper är franska, engelska, serbokroatiska, tigrinja, persiska, och tyska.

Personal

Vår personal utgörs av undersköterskor och vårdbiträden, med god kompetens och lång erfarenhet. Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, anhörigvård och vård i livets slutskede. En i personalgruppen är utbildad anhörigombud.

Tilläggstjänster

Vi har även möjlighet att hjälpa dig med privata tjänster. Behöver du ha lite extra städ eller omsorg står vi gärna till tjänst.

Så här väljer du

Vill du välja Almis Hemtjänst tar du kontakt med din biståndsbedömare, antingen för att få dina behov bedömda eller, om du redan har hemtjänst, för att få byta till oss. Om du tycker att det är krångligt så kan du höra av dig till oss, så hjälper vi dig!

Hushållsnära tjänster:

Utöver den biståndsbedömda hjälpen kan Du köpa andra hushållsnära tjänster av oss. Vi förenklar din vardag från stress till lugn och ro! Du vet vem som kommer hem till dig och gör ditt hem rent och fräscht. Vår personal har självklart tystnadsplikt och har stor vana av arbete i andras hem.

Dina önskemål styr vår verksamhet!

Ansök om hemtjänst

Kontakta en biståndshandläggare i din kommun och ansök om hemtjänstinsatser.

Välj utförare

När du har fått ett beslut från handläggare ska du välja företag.

Första hembesöket

När vi har fått uppdraget kontaktar vi dig för ett första hembesök och planerar dina insatser tillsammans med dig och dina anhöriga.

Uppföljning

Vi följer upp genomförandeplanen minst en gång per år.

cristina-gottardi-227407-unsplash