Hoppa till innehåll

Boendestöd

Vi arbetar med att ge dig ett personligt utformat stöd utifrån dina önskemål.

Rätten till ett värdigt liv
såsom integritet, självbestämmande och din delaktighet i beslut.

Att få känna välbefinnande genom
att ha känslan av trygghet och meningsfullhet.

pexels-matthias-zomer-339620

Stödet du får kommer att präglas av en hög grad delaktighet. Boendestödjaren arbetar tillsammans med dig och hjälper till att stärka förmågan att klara din vardag i både bostaden och ute i samhället.

Boendestödjaren kan vid behov stödja den enskilde vid kontakter med primärvården, kommunen eller andra myndigheter. Du kan även få stöd med att bryta isoleringen genom olika fritidsaktiviteter samt stöd med att återknyta eller behålla kontakter med anhöriga och vänner.

Fördelen är att ett fåtal personer stödjer den enskilde eftersom kontakten bygger på en fungerande relation och kontinuitet.

Målet

Boendestödet underlättar vardagen för dig som har en psykisk eller neuropsykisk
funktionsnedsättning.

Stödet handlar om motivation. Målet är att du utvecklar dina förmågor och resurser så att din
självständighet ökar.

Vi hanterar inte medicin, nycklar eller pengar så att du inte ska känna dig i någon form av
beroendeställning till din boendestödjare.

Målet för den enskilde framgår klart i genomförandeplanen.

Den enskilde erbjuds alltid att upprätta
en individuell plan, en så kallad genomförandeplan, tillsammans med personal där det framgår
tydligt hur stödet ska utföras, vilka mål man avser att nå och hur dessa ska nås.

VARFÖR VÄLJA OSS

Du får varaktighet och struktur med ett team av kunniga boendestödjare.

Dagar och tider enligt överenskommelse med personal.

Uppföljning en gång per år med utvärdering av dina stödinsatser.

KONTAKTA OSS

Direkt Kontakt

Kontoret

08 758 11 13

Almaz Gezai

0709 812 879

MAIL

almaz.gezai@almishemtjanst.com