Hoppa till innehåll

Ditt boendestöd på Almis ska ge dig ett fungerande vardagsliv och även en guldkant på tillvaron. Vår verksamhet vänder sig till dig som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ditt boendestöd präglas av personligt inflytande och genomsyras av gott bemötande. Vi stöttar dig i att nå dina mål där målsättningen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan få hjälp av oss alla dagar mellan kl. 07:00-22:00.

Inflyttande

Allt stöd utgår från dig som kund. Vid upprättande av genomförandeplan gör du tillsammans med din boendestödjare upp hur ditt stöd ska utformas. Vår samordnare följer sedan kontinuerligt upp din insats

Kontinuitet

Du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till när du undrar över något. Din kontaktperson försöker besöka dig så ofta som möjligt. Har du flera besök per dag, ser vi till att samma person kommer till dig vid så många besök som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljning.

Språkkunskaper

All vår personal talar god svenska. Kontakta oss för information om vilka andra språkkunskaper vi har.

Så här väljer du

Vill du välja Almis Hemtjänst tar du kontakt med din biståndsbedömare, antingen för att få dina behov bedömda eller, om du redan har Boendestöd, för att få byta till oss. Om du tycker att det är krångligt så kan du höra av dig till oss, så hjälper vi dig!