För oss på Almis hemtjänst är säkerheten för era nära och kära alltid
vårt viktigaste fokus och vi uppdaterar ständigt våra rutiner efter de
riktlinjer vi får från myndigheterna nu i dessa utsatta tider.
Vi har även ett budskap som vi skulle vilja framföra till er anhöriga,
som ni alla vet har regeringen infört besöksförbud på äldreboende, vi
kan inte införa besöksförbud men vi kan skicka en stark önskan till er
om att inte besöka era äldre anhöriga nu!

Ta gärna istället en frisk promenad ute, undvik att gå in i bostaden där de är möjligt!

Detta önskemål vill vi ger just för att kunna förminska ev
smittspridning och även värna om vår personal som sedan ska vistas i bostaden, vår personal följer strikta hygienrutiner.

Ni får såklart gärna kontakta oss och diskutera just situationen för er
och se hur vi ska kunna hjälpa till men just för att vara rädd om våra
äldre, så vänta gärna med ditt besök!

Varma hälsningar från personalen och ledning på Almis