1. Är personalen sjuk – så stannar hen hemma. Skall informera arbetsledningen. Personal med symtom på övre luftvägsinfektion som t.ex. hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dagar.
  2. Rekommendationerna som ges av ansvariga myndigheter följs mycket strikt.
  3. Personalen får fortlöpande information om verksamhetens status – gällande eventuella risker avseende coronasmittan. Löpande dialog dämpar oron och håller samman verksamheten.
  4. Omvårdnadspersonalen deltar tillsammans med verksamhetens ledning för att förebygga och följa upp vissa smittorisker som dyker upp. Detta kan avse risker i brukarens närhet, exempelvis om anhörig befunnit sig i riskområde. Fortlöpande dialog med brukare och anhöriga.
  5. Brukare och anhöriga som anses behöva extra information om försiktighetsåtgärder kommer fortlöpande kontaktas och följas upp av arbetsledningen.
  6. Om brukare har symtom, kontaktas anhörig – och 1177 eller vårdcentral per telefon. Enligt riktlinjer bör i första hand vistas i hemmet tills de varit symtomfria i två dagar. Vid svåra symtom ring 112.
  7. Exponerad personal utan symtom ska vara i tjänst som vanligt. Vid minsta symtom från luftvägarna avbryts arbetspasset .
  8. Om vi får flera sjukskrivningar och/eller om vi måste vila personalen – kommer omvårdnadsinsatser prioriteras. Scheman kommer att förändras. Omvårdnadsinsatsen sätts i fokus, ej tiden eller vem i personalen som ska utföra den beviljade insatsen.
  9. Löpande samverkan med andra utförare, hemsjukvård och kommun.
  10. Om brukare och anhöriga har frågor hur vi hanterar den nya situationen kan de kontakta oss via E-post  info@almishemtjanst.com http://www.almishemtjanst.com eller telefon 0763180680