Vi är stolta över att kunna meddela att man vid socialnämndens sammanträde den 12 december fattade beslut om att Almis Hemtjänst kommer att tilldelas Täby kommuns ”Kvalitetspris”.