Vi har anställt en som har läst specialist utbildningen Sylviasyster för att ge trygghet åt våra vårdtagare med demenssjukdom samt att personalen ska få stöd på arbetsplatsen.